ترلان پروانه در حال آموزش اسب سواری

اسب سواری

ترلان پروانه بازیگر کشورمان عکس جدیدی از خودش را منتشر کرده است.این بازیگر ۲۰ ساله از مربی سوارکاری اش تشکر کرده بود.